KSBB/14Co/4/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/4/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6714214263 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Podhorová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6714214263.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľky: F. C., rod. Y., nar. XX. Y. XXXX, trvale bytom K. XXXX/X, XXX XX A., štátny občan SR, zastúpená určeným advokátom JUDr. Jánom Repášom, so sídlom Advokátska kancelária 960 01 Zvolen, Trhová 1457/4, proti odporcom: 1/ K. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 2a/ R. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 2b/ Y. Z., rod. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 3 / X. U., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 4 / Y. J., r. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. XX/XXX, T., XXX XX, 5a / Z. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 5b/ E. O., r. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 6/ Y. H., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 7/ N. L., r. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XXX, Q., T. XXX XX, 8/ Y.. L. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XXXX/XX, M., 9/ X. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 10/ Y. T. r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 11/ I. F., r. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 12a/ M. N., r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 12b/ K.. X. N., r. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 13/ X. F., rod. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 14/ U. U., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 15a/ K. V., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XX, F., XXX XX, 15b/ H. V. r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XX, F., XXX XX, 16/ S. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XXXX/XXX, T., 17a/ E. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 17b/ K. H., rod. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 18/ A. L. r. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 19a/ U. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 19b/ R. S., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 20/ K. Q. r. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 21/ V. T.. r. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 22a/ R. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 22b/ Y. V., r. T., nar.XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 23a/ C. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 23b/ C. Y., rod. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 24/ K.. T. Z., r. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 25/ M. W. r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 26/ X. F., r. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 27a/ Y. U. r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 27b/ N. U. r. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 28/ Y.. X. M., r. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. H. XXX/X, W., 29/ K.. Y. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 30a/ R. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 30b/ E. I., r. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 31a/ H. Q., r. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. Z. XXXX/XX, A., 31b/ E. Q. r. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. Z. XXXX/XX, A., 32/ M. C., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 33a/ R. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 33b/ M. N., r. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 34/ T.. M. S., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, L. XX, V. XXX XX, 35/ Y. V., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/XX, A., XXX XX, 36/ R. T., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 37/ K. L., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 38/ K.. L. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 39a/ T. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 39b/ I. V., rod. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 40/ F. F., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 41/ K.. M. Q., r. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XXX/X, W. F., XXX XX, 42/ K.. R. J. r. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. C. XXXX/X, M. M.,XXXXX 43/ X. W., r. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom L.L. XXX/XX, F., 44/ X. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XX, H., XXX XX, 45/ K.. Y. J. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 46/ T. O., r. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 47/ Y. Y. r. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 48a/ L. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 48b/ K.. E. V., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 49/ C.. V. V., r. Y., T.., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. XXXX/XX, A., 50/ E. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 51/ A. U., r. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 52/ T. F., r. F., nar. XX,XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 53/ H. L., r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, A., 54/ K.. K. W., r. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXXX/XX, A., XXX XX 55/ L. F. H. A., W. XXXX/XX, XXX XX A., IČO: XX XXX XXX 56/ T. F., r.F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 57a/ M. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 57b/ X. Y., r. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 58/ V. V., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 59/ J. U., r. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXXX/X, A., XXX XX, 60/ E. S., r. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. L. XXXX/X, A., 61/ E. L., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 62/ U. M., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/XX, A., 63/ K.. C. M., r. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/XX, A., 64/ K.. Y. N. r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XXX/XX, V., 65a/ T. N., r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/XX, A., 65b/ Y. N. r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/XX, A., 66/ H. A. r. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 67/ K.. I. F. r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 68a/ K.. R. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XX, B. F. 68b/ X. Y., r. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XX, B. F., 69/ Y. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 70/ Y.. V. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. XXXX/XX, F., XXX XX, 71a/ M. Y.. r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 71b/ X. Y. r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 72/ K.. U. Z. r. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 73a/ R. F. r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 73b/ E. F. r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 74a/ K.. R. Z., r. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 74b/ I. Z. r. G., nar. XX.XX.XXXX , bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 75a/ R. R., rod. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 75b/ H. R., r. U., nar. XX.XX.XXXX obaja bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 76a/ R. N., r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 76b/ J. N., r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 77/ Y.. A. M. r. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 78a/ T. P. r. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 78b/ A. P., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 79a/ Y. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 79b/ E. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 80a/ M. F. r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. XXXX/XX, XXX XX A. 80b/ K.. C. F. r. C., nar. XX.XX.XXXX, M. XXXX/XX, XXX XX A., 81a/ T. I., r. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 81b/ Y. I., r. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 82a/ K.. T. V., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 82b/ K.. Y. V., r. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 83/ Y. L., r. L., nar. XX.XX.XXXX bytom Y. XXX/XX, XXX XX W. 84a/ M. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 84b/ X. Z., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 85a/ S. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 85b/ E. A., rod. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 86/ L. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 87/ Y. Q. r. Q., nar. XX.XX. XXXX, bytom J. J. XXXX/XXX, XXX XX A. 88a/ R. V., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A. 88b/ X. V. r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 89/ R. U., r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 90/ R. U.. r. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/XX, XXX XX A., 91/ K.. X. T., r. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 92/ T. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 93/E. H., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 94/ K.. W. H., r. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 95/ Y. H., r. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 96/ Y.. E. L., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. XXXX, XXX XX A., 97/ H. V., r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 98a/ T. N., r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 98b/ Y. N., r. V., nar.XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 99/ Y.. H. V., r. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 100a/ K.. H. C., r. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. č. XX, XXX XX A., 100b/ E. C., r. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. č. XX, XXX XX A., 1XX/ E. U., r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. Q. XXXX/XX, XXX XX A., 102a/ K.. U. F., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 102b/ R. F., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 103/ K.. Y. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 104/ Y.. Y. V. r. F., nar.XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 105/ Y. W., r. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 106/ Y. V., r. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 107/ E. Q., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 108/ K.. X. L. r. L., anr. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 109/ A. N., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 110/ H. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A.,

111a/ R. J., r. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 111b/ Y. J., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 112/ R. R., r. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 113a/ R. U. r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 113b/ Y. U. r. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 114/ Y.. Y. V., r. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 115/ L. V., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XXXX/X, XXX XX A., 116/ R. E., r. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 117/ R. R., r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 118a/ Y. I., r. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 118b/ E. I. r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 119/ Y. U., r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 120a/ R. H. r. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 120b/ E. H. r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 121/ Y. U., r. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XXX/X, A., XXX XX, 122a/ R. V., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 122b/ E. V. r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 123/ R. R. r. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 124a/ M. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 124b/ Y. T. r. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 125/ K. T., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XXXX/XX, A., 126/ K.. H. T. r. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 127/ Y. Y. r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/X, XXX XX A., 128/ L. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 129/ U. V., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 130/ E. T., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 131/ E. L., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 132/ K.. Y. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 133/ Y. G., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 134/ N. Q., r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 135a/ U. T., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 135b/ R. T. r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 136a/ R. V., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 136b/ K. V., r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 137a/ M. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 137b/ E. N., r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A.,

138a/ R. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 138b/ X. Y., r. R., nar. XX.X.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 139/ Y.. V. U., r. U., XX.XX.XXXX, bytom J.F. XXXX/XX, A., XXX XX, 140/ R. T., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom M.R.U. XXXX/XX, A., XXX XX, 141/ R. F., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom J .H. XXXX/X, A., XXX XX, 142/ Y. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 143/ E. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 144/ Y. V. r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/XX, A., XXX XX, 145/ R. F., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/X, Zvolen, XXX XX, 146/ R. A., r. D., nar.XX.X.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 147/ U. J., r. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 148/ Y. T., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. XXX/X, F., XXX XX, 149/ H. R., r. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. W. XXXX/X, A., 150/ A. F., r. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/XX, N., 151a/ R. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 151b/ X. F., r. M.,nar.XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 152a/ Y. V., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 152b/ A. V. r. W., nar. XX.XX.XXXX,bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 153/ L. F., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX/XX, A., T. XXX XX, 154/ M. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXXX/XX, A., XXX XX, 155/ Y.. R. V. r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom H., č. XX, 156/ R.. R. U. r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. X, M., XXX XX, 157/ K.. F. T., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXXX/X, A., XXX XX 158/ X. J., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 159/ K.. E. E. r. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 160a/ K. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 160b/ Y. S., r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 161/ F. J., r. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 162/ T. M., r. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 163a/ I. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 163b/ A. Y., r. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 164/ K. N., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 165a/ E. Y., r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 165b/ M. Y. r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 166/ V. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 167/ F.. Y. T., r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XXX, S., XXX XX, 168/ F.. Y. V. r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. X, Y., XXX XX, 169/ T. U. r. U., nar. XX.XX.XXXX, K. XXXX/X, XXX XX A., 170/ Y.. U. E. r. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. XXXX/XX, XXX XX F. F., 171/ N. A. r. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XX, F., XXX XX, 172a/ L. Y. r. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 172b/ R. Y. r. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 173/ Y. Y. r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 174/ R. U. r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom J.J. XXXX/XXX, A., XXX XX, 175/ E. U., r. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 176/ Y. V., r. C., nar.X.X.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 177a/ K.. R. N., r. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 177b/ H. N. r. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 178/ M. S., r. H., nar. XX.XX.XXXX, 179a/ K. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 179b/ H. Y. r. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 180/ U. F. r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 181a/ R. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 181b/ F. S., r. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 182a/ K. V., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A. 182b/ E. V., r. Y., nar.XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 183/ V. V., r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 184/ R. V. r. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX A., 185/ R. T. r. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XXXX/X, XXX XX. A., 186/ V. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. W. XXX/XX, A., o určenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze a o návrhu navrhovateľky na vydanie predbežného opatrenia, o odvolaní navrhovateľky zo dňa 12.11.2014 a doplnení odvolania zo dňa 03.12.2014 proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen číslo konania 13C/159/2014-23 zo dňa 16.10.2014, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd návrh navrhovateľky na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by súd uložil odporcovi v 55. rade, aby sa zdržal akéhokoľvek konania smerujúceho k uzatvoreniu zmluvy o dielo s konkrétnymi dodávateľmi až do skončenia konania vo veci samej, ako nedôvodný zamietol. Navrhovateľka svoj návrh na nariadenie predbežného opatrenia odôvodnila tým, že je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti bytu č. XX, X. poschodie, vchod č. X, bytového domu K., súp. č. XXXX, orient. č. X, nachádzajúcom sa v meste A., ktorá je zapísaná v EN na LV č. XXXX - čiastočný, katastrálne územie A.. Dňa 09.09.2014 o 18,00 hod. sa konala schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu K. XXXX/X-XX A., pričom oznámenie o konaní schôdze bolo navrhovateľke doručené neštandardným spôsobom, a to tak, že až dňa 05.09.2014 si vo svojej poštovej schránke vyzdvihla Oznámenie o konaní schôdze spolu s ručne napísaným odkazom, že prevzatie oznámenia podpísala za ňu doručovateľka. Navrhovateľka argumentovala, že oznámenie o schôdzi vlastníkov jej nebolo doručené v zákonnej lehote 5 dní pred konaním schôdze, teda schôdza vlastníkov nebola zvolaná v súlade s ustanovením § 14 ods.1 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Taktiež výsledky hlasovania uvedené v uznesení sú podľa navrhovateľky absolútne nepravdivé a hrubo skresľujú samotný priebeh hlasovania a to čo do počtu zúčastnených na hlasovaní, ako aj ohľadom výsledku hlasovania, nakoľko proti prijatiu takéhoto uznesenia hlasovali dvaja vlastníci bytov, a to navrhovateľka a pani A.. Z uvedeného potom podľa navrhovateľky jednoznačne vyplýva, že údaje o hlasovaní nie sú pravdivé a uznesenie nebolo prijaté legálnym spôsobom. Napadnutým uznesením zo schôdze VBaNP zo dňa 09.09.2014 zhromaždenie vlastníkov uložilo správcovi - L. F. H. vo A., aby ihneď vypracoval zmluvu o dielo s dodávateľmi poštových schránok a maliarskych prác. Súd v odôvodnení uznesenia konštatoval, že nemal za preukázanú potrebu dočasnej úpravy pomerov medzi účastníkmi konania. Navrhovateľka túto potrebu odôvodnila tým, že výberová komisia na výber dodávateľských firiem neexistuje a o všetkých záležitostiach súvisiacich s použitím finančných prostriedkov vo fonde opráv rozhoduje úzka skupina ľudí sústredených okolo zástupcu vlastníkov bytov pre styk so správcom, ktorí by mali podľa navrhovateľky svojvoľne a netransparentne určovať, na čo majú byť finančné prostriedky použité. Tvrdenia o netransparentnom výbere dodávateľských firiem však navrhovateľka súdu žiadny spôsob nepreukázala. V návrhu sú tieto skutočnosti len konštatované a z pripojených listinných dôkazov uvedená skutočnosť súdu nevyplýva, keďže tieto preukazujú skutočnosti len ohľadom zvolávania a hlasovania na schôdzi vlastníkov. Navrhovateľka teda súdu náležitým spôsobom neosvedčila potrebu dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania a nutnosť nariadenia predbežného opatrenia. Súd taktiež v odôvodnení uznesenia s poukazom na ustanovenie § 14 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení účinnom do 30.09.2014 konštatoval, že podľa jeho predbežného posúdenia navrhovateľka zmeškala zákonnú 15 dňovú lehotu obrátiť sa na súd od oznámenia o výsledku hlasovania. Navrhovateľka sa schôdze zúčastnila a až v priebehu hlasovania opustila predmetnú schôdzu, čo súdu vyplýva z návrhu, a preto navrhovateľka mala právo obrátiť sa vo veci na súd v lehote do 15 dní od 09.09.2014, kedy sa konala predmetná schôdza, na ktorej jej bol oznámený výsledok o hlasovaní. Súd taktiež poznamenal, že sama navrhovateľka uvádza, že hlasovala proti prijatiu uznesenia o výbere dodávateľa na maľovanie spoločných priestorov. Pokiaľ navrhovateľka návrh na začatie konania podala na súd až dňa 03.10.2014, podľa názoru okresného súdu navrhovateľka svoje právo neuplatnila včas. V závere odôvodnenia súd poznamenal, že na uvedenom nemení nič skutočnosť, že navrhovateľke bola vydaná zápisnica a uznesenie zo schôdze vlastníkov bytov až dňa 19.09.2014 (od tohto dátumu navrhovateľka v návrhu odvodzuje zachovanie 15dňovej lehoty), pretože podľa názoru súdu lehota v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 182/1992 Z.z. v znení účinnom do 30.09.2014 začala navrhovateľke plynúť dňa 10.09.2014.

Proti uzneseniu okresného súdu podala navrhovateľka v zákonom stanovenej lehote odvolanie, ktorého dôvody dodatočne doplnila. Domnieva sa, že súd nedostatočne zistil skutkový stav veci, pretože v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení účinnom do 30.09.2014 musí byť oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne 5 pracovných dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolá a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým. Navrhovateľka podľa vlastného tvrdenia preukázala, že oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze v písomnej forme jej bolo doručené len v deň konania schôdze vlastníkov, čím nebola dodržaná zákonom stanovená lehota. Okresný súd sa taktiež nezaoberal skutočnosťou, že výsledok hlasovania má povinnosť oznámiť ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov. V danom prípade zvolávateľ schôdze neoznámil výsledok hlasovania obvyklým spôsobom a v stanovenej lehote a navrhovateľka sa preto dozvedela o výsledku hlasovania až dňa, kedy si vyžiadala od správcu zápisnicu a uznesenie zo schôdze. Domnieva sa taktiež, s poukazom na znenie zákona číslo 182/1993 Z.z. v znení účinnom do 30.09.2014, že okresný súd pochybil pokiaľ uviedol, že navrhovateľke začala pätnásťdňová lehota plynúť odo dňa 10.09.2014. Domnieva sa, že lehota na podanie návrhu na súd začína plynúť až šiesty deň odo dňa konania schôdze. Poukázala taktiež aj na prekluzívnu trojmesačnú lehotu vyplývajúcu zo zákona, nakoľko sa nemala možnosť dozvedieť o výsledku hlasovania z dôvodu, že zvolávateľ schôdze si nesplnil svoju povinnosť a obvyklým spôsobom neoznámil výsledok hlasovania. Na základe týchto argumentov navrhovateľka navrhuje, aby odvolací súd uznesenie okresného súdu zmenil tak, že jej návrhu na vydanie predbežné opatrenia v navrhovanom rozsahu vyhovie.

V dôsledku odvolania krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal v medziach daných ustanovením § 212 ods. 1 O.s.p. a bez nariadenia pojednávania v súlade s ustanovením § 214 ods. 2 O.s.p. uznesenie okresného súdu podľa ustanovenia § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Podľa ustanovenia § 75 ods. 2 veta prvá pred bodkočiarkou O.s.p., návrh na nariadenie predbežného opatrenia má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy alebo potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v záujme maloletého dieťaťa. V súlade s ustanovením § 76 ods. 1 písm. f/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Účelom inštitútu predbežného opatrenia je dočasne upraviť pomery medzi účastníkmi konania do doby, pokiaľ nebude rozhodnuté vo veci samej a to za predpokladu, že takéto opatrenie súdu ešte pred samotným meritórnym rozhodnutím sa javí ako nevyhnutné, nakoľko existujú konkrétne okolnosti prípadu, ktoré relevantne odôvodňujú jeho vydanie a poukazujú na naliehavosť a nutnosť dočasne upraviť pomery medzi účastníkmi konania, a to prípadne i vo vzťahu k tretiemu subjektu, ak sú naplnené zákonné predpoklady podľa § 76 ods. 2 O.s.p. Vzhľadom na závažnosť právnych následkov, ktoré zákon s jeho nariadením spája a skutočnosť, že zasahuje podstatným spôsobom do práv druhého účastníka konania a obmedzuje ich ešte pred samotným meritórnym rozhodnutím súdu, je nevyhnutné, aby súdy zodpovedne a s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu zvažovali relevantnosť a nevyhnutnosť takéhoto zásadu do subjektívneho práva. Jeho nariadenie bude namieste len v prípadoch, kedy existujú konkrétne okolnosti preukazujúce nebezpečenstvo reálnej a bezprostredne hroziacej ujmy, pričom však je nevyhnutné vychádzať zo základnej premisy, že hoci aj len predbežnú ochranu práva jedného z účastníkov konania môže súd poskytnúť výlučne za predpokladu, ak tento účastník konania osvedčil s veľkou mierou pravdepodobnosti oprávnenosť bránenia alebo domáhania sa svojho práva v konaní pred súdom vo veci samej.

Navrhovateľka v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia (vychádzajúc aj z ďalších skutočností vyplývajúcich z obsahu spisového materiálu) aj podľa názoru odvolacieho súdu nepreukázala predovšetkým naliehavosť a dôvodnosť nariadenia predbežného opatrenia, ktorým by bola predbežne uložená odporcovi v 55. rade - L. F. H. A., povinnosť zdržať sa „akéhokoľvek konania smerujúceho k uzatvoreniu zmluvy o dielo“ s konkrétnymi dodávateľmi až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Relevantnosť a opodstatnenosť predbežnej úpravy pomerov medzi účastníkmi konania, ako aj existenciu naliehavej potreby dočasne zastabilizovať pomery medzi účastníkmi konania ešte pred samotným meritórnym rozhodnutím súdu, navrhovateľka neosvedčila. Odvolací súd poukazuje najmä na viaceré a zásadné nezrovnalosti v samotných tvrdeniach navrhovateľky a to ohľadom momentu doručenia oznámenia o konaní schôdze zvolanej na deň 09.09.2014, ako aj ohľadom priebehu schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu K. XXXX/X-XX, účasti na tejto schôdzi a napokon samotného hlasovania o prijatí uznesenia na tejto schôdzi. Navrhovateľka napr. v návrhu tvrdí, že Oznámenie o konaní schôdze jej bolo doručené neštandardným spôsobom a to dňa 5. 9. 2014 vyzdvihnutím vo svojej poštovej schránke, naproti tomu v odvolaní uvádza, že oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze v písomnej forme jej bolo doručené až v deň konania schôdze vlastníkov, pričom však listinný dôkaz predložený samotnou navrhovateľkou a nachádzajúci sa na č.l. 14 spisu naznačuje, že predmetné oznámenie, respektíve pokus o doručenie tohto oznámenia sa vykonával už dňa 2. 9. 2014 s tým, že zrejme - podľa tvrdia navrhovateľky - jej po jej opakovanom nezastihnutí bolo toto následne vhodené do schránky. Taktiež je doposiaľ rozporná skutočnosť, či samotná navrhovateľka sa zúčastnila hlasovania o uznesení schôdze, keď v návrhu tvrdí že „pred hlasovaním o uznesení, respektíve počas hlasovania“ opustili schôdzu konkrétni vlastníci bytov, medzi ktorými bola aj samotná navrhovateľka. Ďalej však v obsahu návrhu navrhovateľka uvádza, že ohľadom bodu schôdze pri výbere dodávateľa na maľovanie spoločných priestorov proti prijatiu takéhoto uznesenia hlasovali dvaja vlastníci bytov, a to navrhovateľka a pani A.. Doposiaľ sú tak v konaní rozporné základné - a z hľadiska napríklad posúdenia včasnosti podania návrhu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 4 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení účinnom ku dňu 30.09.2014 - aj zásadné skutočnosti, ktoré však presahujú rámec dokazovania pri rozhodovaní súdu o nariadení predbežného opatrenia.

Nakoľko doposiaľ obsiahnuté skutočnosti vyplývajúce z procesných podaní navrhovateľky a pripojených listín nenasvedčujú dôvodnosti a potrebe nariadenia predbežné opatrenia, pričom bez ďalšieho dokazovania je za terajšieho stavu spochybnený samotný hmotnoprávny základ uplatneného práva v konaní vo veci samej, za tohto predpokladu nie je možné poskytnúť ani len predbežnú ochranu subjektívnemu právu navrhovateľky. Žiadna tvrdená okolnosť neoprávňuje súd konštatovať, že navrhovateľka v dostatočnej miere osvedčila nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, čím by bola osvedčená relevancia z hľadiska oprávnenosti súdu poskytnúť navrhovateľke hoci len predbežnú a dočasnú právnu ochranu. Odvolací súd po preskúmaní veci a dôvodov odvolania napadnuté uznesenie okresného súdu podľa ustanovenia § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, nakoľko nie sú v konkrétnom prípade dané zákonné predpoklady na vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia tak, ako sa ho domáhala navrhovateľka. Rozhodnutie senátu krajského súdu bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.